ما یک شرکت product studio that helps organisations create brilliant web and mobile apps

کاری که ما انجام می دهیم

راه کارهای مبتی بر موبایل

ما با استفاده از فناوری های native و PWA اپلیکیشن های مبتنی و بر اندروید و ios و ... طراحی میکنیم.

وب سایت های سفارش مشتری

مابا استفاده از فناوری های به روز و قدرتمندی مانند NodeJS ، Redis ، MongoDB ,Flutter اپلیکیشن و سامانه توسعه پذیر طراحی میکنیم.

UI/UX Design

ما با استفاده از فناوری های native یا ترکیبی برای iOS و Android اپلیکیشن های موبایلی بهینه و سریع ایجاد می کنیم.

کاری که ما انجام می دهیم

راه کارهای مبتی بر موبایل

ما با استفاده از فناوری های native و PWA اپلیکیشن های مبتنی و بر اندروید و ios و ... طراحی میکنیم.

وب سایت های سفارش مشتری

مابا استفاده از فناوری های به روز و قدرتمندی مانند NodeJS ، Redis ، MongoDB ,Flutter اپلیکیشن و سامانه توسعه پذیر طراحی میکنیم.

UI/UX Design

ما با استفاده از فناوری های native یا ترکیبی برای iOS و Android اپلیکیشن های موبایلی بهینه و سریع ایجاد می کنیم.

برخی از مشتریان ما

آخرین پروژه های انجام شده ما

App Development for Derma Care Company

اطلاعات بیشتر

سامانه و سوپر اپلیکیشن نگاه :
خدمات شهری- حمل ونقل انلاین- خدمات پرستاری آنلاین - فروشگاه اینترنتی -آموزش مجازی - مشاوره آنلاین و ...

اطلاعات بیشتر

Digtial Wardrobe Mobile App

اطلاعات بیشتر

نظرات مشتریان ما